Certyfikat EAC

EAC

Certyfikat Zgodności Unii Celnej – dokument, w którym podtwierdza się spełnienie wymogów certyfikowanych produktów, określonych w przepisach Technicznych Unii Celnej. Certyfikacja zgodności wyrobów, regulaminów technicznych lub standardów krajowych zapewnia producentowi oraz sprzedawcy następujące korzyści:

  • brak konieczności sporządzenia dokumentu dla każdego kraju odzielnie;
  • znaczne skrócenie czasu na przejście procedury certyfikacji;
  • przyspieszenie obrotu towarowego pomiędzy państwami, które wywierają pozytywny wpływ na ich gospodarkę;
  • znaczny wzrost wielkości sprzedaży poszczególnych firm i wygląd perspektyw dla ich rozwoju.

Certyfikaty zgodności Przepisów Technicznych Unii celnej można uzyskać na towary produkowane w Unii Celnej, oraz na produkty zagranicznych producentów. Wymagania w stosunku do zagranicznych produktów oraz produktów Unii Celnej są takie same.

Do członków Unii Celnej zaliczamy Rosję, Białoruś i Kazachstan. Certyfikat może być wydany na okres 1 roku, 3 lata lub 5 lat.

Deklaracja Zgodności Unii Celnej

Deklaracja Zgodności Unii Celnej - to oficjalny dokument, potwierdzający zgodność produktu wymogów technicznych Unii Celnej. Deklaracja Zgodności Unii Celnej jest wymagana do importu towaru, a także jego dalszego obrotu na terenie państw członkowskich Unii Celnej ( Rosji, Białorusi, Kazachstanu). Dokument ten potwierdza, że deklarowany produkt spełnia wszystkie wymogi przepisów Technicznych i jest dopuszczony do użytku na terenie krajów Unii Celnej. Deklaracja zastępuje wcześniej GOST-R obowiązkowy.

Deklaracja zgodności Unii Celnej może być wydana tylko producentowi i dostawcy, który posiada status osoby prawnej lub przedsiębiorcą indywidualnym zarejestrowanym na terytorium Federacji Rosyjskiej. To znaczy, że deklarcja nie może być wydana producentowi zagranicznemu, osoba zgłaszającą może być tylko osoba prawna w Rosji lub przedsiebiorca indywidualny.

W deklaracji zgodności Unii Celnej są zawarte następujące dane:

  • dane odbiorcy - przedstawiciela na terenie Unii Celnej,
  • dane producenta,
  • opis produktu,
  • nazwa instytucji, które przeprowadza badania i wydaje deklaracje,
  • miejsce i data wydania dokumentu,
  • termin ważności.

Deklaracja Zgodności Unii Celnej można uzyskać na ores 1 roku, 3 lata, 5 lat lub na partię towaru, produktu.

Oznakowanie towarów symbolem EAC

Symbol EAC świadczy o tym, że produkt odbył wszystkie porcedury oceny zgodności i spełnia wymagania wszystkich regulaminów technicznych Unii Celnej na ten produkt.

Oznakowanie umieszcz się na każdym opakowaniu jednostkowym, tabliczce znamionowej produktu, instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub na innej dokumentacji.

Grafika przedstawia układ symbolu EAC oraz dwa warianty, na białym i czarnym tle.

Dowiedz się więcej.

TR

O nas

O nas

Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich oferuje pomoc w uzyskaniu certyfikatów dla firm, które są zainteresowane eksportem swoich towarów i usług na terytorium Unii Celnej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja).

Czytaj więcej»
Certyfikaty Eac

EAC

Symbol EAC świadczy o tym, że produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania wszystkich regulaminów Unii Celnej na ten produkt umożliwiając sprzedaż produktów ze znakiem EAC. Certyfikat można uzyskać na okres 1 roku, 3, 5 lat.

Czytaj więcej»
Certyfikaty

Certyfikaty

Określona grupa produktów wymaga certyfikatów na rynki wschodnie. Do produktów, które wymagają certyfikacji na wschodzie należą: maszyny budowlane, wyroby przemysłowe z metalu, armatura, maszyny rolnicze i urządzenia elektryczne...

Czytaj więcej»

Infolinia: +48 500 053 060