Certyfikaty Białoruskie:


Techniczne świadectwo Białorusi

dokument potwierdzający techniczną ocenę przydatności nowych, w tym importowanych, materiałów budowlanych i wyrobów oraz określający zakres i warunki ich stosowania przy budowie i eksploracji budowli na terenie Republiki Białoruś.

Wykaz importowanych materiałów budowlanych i wyrobów podlegających ocenie przydatności do stosowania w budownictwie:

Techniczne świadectwo Białorusi może być wydane maksyamalne na kres 5 lat.


Certyfikat Zgodności STB

Potwierdzenie tego, że produkt posiada wysoką jakość i spełnia wymogi określone przez ustawodawstwo Republiki Białoruś, jest posiadanie certyfikatu STB. Produkty, które przeszły certyfikację w Republice Białoruś, zostają oznakowane znakiem zgodności "STB". Towary podlegające obowiązkowej certfikacji podane są w wykazie wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białoruś.

Uzyskać certfikat STB można wtedy, gdy produkcja przejdzie testy w laboratoriach, posiadających odpowiednią akredytację. Decyzję o przyznaniu certyfikatu zgoności podejmuje jednostka certyfikująca na podstawie wyników certyfikujących, badań i danych uzyskanych od wnioskodawcy. Wydając certyfikat, jednostka certyfikująca jest gwarantem tego, że dany produkt jest zgodny z wymaganiami przepisów prawnych. W niektórych przypadkach uzyskanie certyfikatu w systemnie STB jest możliwe bez przeprowadzenia testów.

Dowiedz się więcej.

TR

O nas

O nas

Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich oferuje pomoc w uzyskaniu certyfikatów dla firm, które są zainteresowane eksportem swoich towarów i usług na terytorium Unii Celnej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja).

Czytaj więcej»
Certyfikaty Eac

EAC

Symbol EAC świadczy o tym, że produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania wszystkich regulaminów Unii Celnej na ten produkt umożliwiając sprzedaż produktów ze znakiem EAC. Certyfikat można uzyskać na okres 1 roku, 3, 5 lat.

Czytaj więcej»
Certyfikaty

Certyfikaty

Określona grupa produktów wymaga certyfikatów na rynki wschodnie. Do produktów, które wymagają certyfikacji na wschodzie należą: maszyny budowlane, wyroby przemysłowe z metalu, armatura, maszyny rolnicze i urządzenia elektryczne...

Czytaj więcej»

Infolinia: +48 500 053 060

strzałka do góry