Certyfikaty Ukraińskie:Świadectwo Higieniczne Ukraina

Świadectwo sanitarno - epidemiologiczne Ukrainy lub certyfikat higieniczny, stanowi oficjalny dokument potwierdzający zgodność produktów z wymogami sanitarnymi i higienicznymi. W ten sposób, świadectwo sanitarno - epidemiologiczne jest potwierdzeniem bezpieczeństwa produktów dla zdrowia i życia człowieka i środowiska.

Certyfikat higieniczny wydaje się na następujące rodzaje towarów:

Dokumenty, niezbędne do uzyskania sanitarno - epidemiologicznego świadectwa Ukrainy:

Certyfikat higieniczny jest wydawany na okres 1,2,3 lat lub 5lat.


Certyfikat UkrSEPRO

UkrSepro - państwowy system certyfikacji, działający na terenie Ukrainy i w dużej mierze będący odpowiednikiem rosyjskiego systemu Gost-R.

Otrzymanie certyfikatów w tym systemie odbywa się zgodnie z zasadami określonumi w ukraińskim prawie. Certyfikat UkrSepro jest dokumentem, który potwierdzazgodność jakości i bezpieczeństwa produktów obowiązujących krajowych norm Ukrainy.

Sporządzenie certyfikatów UkrSepro odbywa się przez właściwe organy certyfikacji. W celu przeprowadzenia procedury wnioskodawca musi złożyć komplet dokumentów, które zawierają:

W zależności od rodzaju wyrobów, certyfikacja w systemie UkrSepro może być dobrowolna lub obowiązkowa.

W trakcie obowiązkowej certyfikacji określa się zgodność parametrów wyrobów z wymaganiami dokumentów normatywnych określonych w przepisach Ukrainy. Szczególne znaczenie posiadania certyfikatu przykłada się do odprawy celnej.

Dobrowolna certyfikacja produktów odbywa się w prawnie regulowanej sferze zgodnie z procedurą, określoną umową pomiędzy wnioskodawcą a organem certyfikującym. Wnioskodawca samodzielnie kreśla, w jakim zakresie chce potwierdzić zgodność produktów z wymogami norm. Organ Certyfikacji i laboratorium dokonują fachową ocenę zgodności wyrobów.

Istnieje sześć schematów Certyfikacji UkrSepro na Ukrainie, które mogą być używane w zależności od obiektu certyfikacji:

1. Dla sprzętu, wytwarzanego w pojedynczych ilościach, jest wydawany certyfikat z podaniem fabrycznego numeru seryjnego sprzetu. Ważność certyfikatu 1 rok;

2. Dla raz wywożonego produktu istotny jest drugi program, który zakłada wydanie ceryfikatu na kres 1 roku;

3. Na produkowanie seryjnie towary, na podstawie badań kontrolnych, ale bez kontroli produkcji, również wydawany jest certyfikat na okres 1 roku;

4. Czwarty schemat Certyfikacji obejmuje badania produkcji i testoweanie produkcji seryjnej prz obecności na zakładzie produkcyjnym metod selektywnej Kontroli Jakości Produktów. Również w tym przypadku nie obejdzie się bez dozoru technicznego - badań kontrolnych produktów. Ważność certyfikatu 2 lata;

5. Na produkty produkowane seryjnie, na podstawie wyników oceny produkcji i testów, certyfikat jest wydawany na okres 3 lat. Schemat przewiduje przeprowadzenie okresowego dozoru technicznego certyfikowanych produktów poprzez kontrolne inspekcje produkcji i badań kontrolnych;

6. Na produkcję seryjną, która została wykonana na podstawie wyników oceny systemu zarządzania jakością producenta i kolejnych testów produktów, certyfikat jest wydawany na okres 5 lat.

Dowiedz się więcej.

TR

O nas

O nas

Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich oferuje pomoc w uzyskaniu certyfikatów dla firm, które są zainteresowane eksportem swoich towarów i usług na terytorium Unii Celnej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja).

Czytaj więcej»
Certyfikaty Eac

EAC

Symbol EAC świadczy o tym, że produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania wszystkich regulaminów Unii Celnej na ten produkt umożliwiając sprzedaż produktów ze znakiem EAC. Certyfikat można uzyskać na okres 1 roku, 3, 5 lat.

Czytaj więcej»
Certyfikaty

Certyfikaty

Określona grupa produktów wymaga certyfikatów na rynki wschodnie. Do produktów, które wymagają certyfikacji na wschodzie należą: maszyny budowlane, wyroby przemysłowe z metalu, armatura, maszyny rolnicze i urządzenia elektryczne...

Czytaj więcej»

Infolinia: +48 500 053 060

strzałka do góry